Chọn chủ đề video
Có tất cả : 20 video

Các hoạt động của học sinh lớp 1A2 trong những ngày nghỉ hè sớm.
Bạn Việt Anh lớp 3A3 biểu diễn văn nghệ. Bạn ấy học âm nhạc theo dự án trong tuần nghỉ dịch bệnh.
Bạn Vũ Lan Anh lớp 3a2 hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19.
Covid- 19 phiên bản ba chú cún của bạn Nguyễn Thành Đạt lớp 1A1
Bạn Trịnh Bảo An hướng dẫn cách rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh Covid- 19
Các hoạt động của các bạn học sinh lớp 1A2 trong những ngày nghỉ hè sớm.
Bạn Việt Anh lớp 3A3 biểu diễn văn nghệ. Bạn ấy học âm nhạc theo dự án trong tuần nghỉ dịch bệnh.