Chọn chủ đề video
Có tất cả : 17 video

Video cách phòng chống ma túy.
Bạn Việt Anh lớp 3A3 biểu diễn văn nghệ. Bạn ấy học âm nhạc theo dự án trong tuần nghỉ dịch bệnh.
Bạn Vũ Lan Anh lớp 3a2 hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19.
Covid- 19 phiên bản ba chú cún của bạn Nguyễn Thành Đạt lớp 1A1
Bạn Việt Anh lớp 3A3 biểu diễn văn nghệ. Bạn ấy học âm nhạc theo dự án trong tuần nghỉ dịch bệnh.
Con học bài theo hướng dẫn của cô
Trần Minh Trang lớp 3A3.