Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
336/ UBND- KGVX
V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19
02/02/2021
357/SGDĐT-GDPT
Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19
02/02/2021
356 /SGDĐT-GDPT
V/v tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
02/02/2021
Tải về
Số 8568 - CV/BTGTW
V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định.
14/06/2020
Tải về
Số 13/ 2020/ TT - BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định tiêu chuẩn quy định cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
14/06/2020
Tải về