Môn  Hiển thị :
Hôm nay ngày 10 tháng 2, toàn thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Minh Khai b tham gia buổi tập huấn ứng dụng phần mềm dạy học online. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học tập:
Người đăng
Tiểu học
admin
10/2/2020
21:9:37
Người đăng
Tiểu học
admin
14/4/2016
8:47:40

Tải về
Người đăng
Tiểu học
admin
14/4/2016
8:46:19

Tải về
Người đăng
Tiểu học
admin
14/4/2016
8:45:12

Tải về
Người đăng
Tiểu học
admin
14/4/2016
8:43:55

Tải về