Trường Tiểu học Minh Khai B xin kính gửi tới các Quý công ty lời chào trân trọng!( Lần 2) (06/07/2021 9:39)

Trường tiểu học minh khai b xin kính gửi tới các quý công ty lời chào trân trọng!( lần 2)

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ giáo viên, nhân viên trường học năm học 2020 - 2021 (25/06/2021 16:53)

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ giáo viên, nhân viên trường học năm học 2020 - 2021

Công khai cơ sở vật chất trường học năm học 2020 - 2021 (25/06/2021 16:47)

Công khai cơ sở vật chất trường học năm học 2020 - 2021

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học năm học 2021 - 2022 (25/06/2021 16:44)

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2021 - 2022

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách đầu năm 2021 của Trường Tiểu học Minh Khai B. (08/01/2021 20:2)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách đầu năm 2021 của trường tiểu học minh khai b.