Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
21/07/2021
Tải về
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
20/07/2021
HƯỚNG DẪN HS/CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 QUA HỆ THỐNG
HƯỚNG DẪN HS/CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 QUA HỆ THỐNG
11/07/2021
Tải về
V/v hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022
V/v hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022
10/07/2021
Tải về
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TUYẾN SINH TRỰC TUYẾN VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TUYẾN SINH TRỰC TUYẾN VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022
25/06/2021
Tải về