Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Vũ Hoài Nhi 0985266672 Hiệu Trưởng
2 Ngô Thị Giang 0986465073 GVCN 5A1+ CTCĐ
3 Nguyễn Thị Thu Thủy 0972591254 GVCN 3A3 + Tổ trưởng tổ 3
4 Nguyễn Thị Lan Vân 0988693508 GV hát nhạc
5 Nguyễn Thi Quý 0986801325 GVCN 2A3 + Tổ trưởng tổ 2