Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách đầu năm 2021 của Trường Tiểu học Minh Khai B. - (08/01/2021 20:2)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách đầu năm 2021 của trường tiểu học minh khai b.

Công khai cơ sở vật chất và thông tin về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên 2020 - 2021 - (15/09/2020 17:50)

Công khai cơ sở vật chất và thông tin về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên 2020 - 2021

Thông báo công khai tài chính - (12/02/2020 22:33)

Hôm nay ngày 11/ 2 trường tiểu học minh khai b thực hiện công khai tài chính.

Thông báo - (12/02/2020 21:9)

Hôm nay ngày 11tháng 2 năm 2020. trường tiểu học minh khai b niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý iv năm 2019.

Cam kết chất lượng giáo dục tiểu học năm 2019 - 2020. - (14/10/2019 9:57)

Cam kết chất lượng giáo dục tiểu học năm 2019 - 2020.