Tiết chuyên đề: Tập làm văn của lớp 4A3 - (29/03/2021 20:44)

Tiết tập làm văn do cô chu thúy nga thực hiện, các bạn học sinh học rất sôi nổi. đây là một số hình ảnh của tiết học

Giờ Khoa học ngoài trời của lớp 5A2 bài: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - (29/03/2021 20:21)

Bài học ngắn liền thực tế. hôm nay cô trò lớp 5a2 đã có tiết học ngoài trời thú vị. các bạn học sinh rất hào hứng tìm cơ quan sinh sản của thực vật. dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

Giờ Khoa học ngoài trời của lớp 5A1 bài: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - (29/03/2021 20:6)

Bài học ngắn liền thực tế. hôm nay cô trò lớp 5a1 đã có tiết học ngoài trời thú vị. các bạn học sinh rất hào hứng tìm cơ quan sinh sản của thực vật. dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

Tiết kể chuyện của cô trò lớp 1A2. - (09/11/2020 19:23)

Tiết học kể chuyện với đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên. học sinh tham gia học sôi nổi và thích thú.

Chuyên đề: Hoạt động trả nghiệm lớp 1. - (01/11/2020 20:54)

tiết hoạt động trải nghiệm do cô giáo đỗ thị ánh ngọc thực hiện rất sôi nổi. đây là một số hình ảnh của tiết học: