Hoạt động thư viện - (13/05/2016 10:49)

Hoạt động đọc sách trong thư viện

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 - (13/05/2016 10:40)

Chủ đề: ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam tài liệu: “cuốn sách ảnh khoảnh khắc”

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - (13/05/2016 10:26)

Chủ đề: nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam tài liệu: cuốn “ quà tặng dâng lên thầy cô”

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - (13/05/2016 10:25)

Chủ đề: nhân dịp ngày phụ nữ việt nam tài liệu: cuốn “ thơ tặng mẹ”

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 09 - (13/05/2016 10:24)

Chủ đề: an toàn giao thông tài liệu: “pokemon cùng em học an toàn giao thông”