GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - (24/11/2020 19:53)

Trường tiểu học minh khai b ---------------------- giới thiệu sách tháng 11

Đổi mới hoạt động thư viện - (20/11/2020 20:10)

Các bạn học sinh trường minh khai b rất hào hứng khi tham gia học tiết thư viện. dưới đây là những hình ảnh của buổi học:

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - (31/10/2018 10:35)

Chủ đề: nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam tài liệu: cuốn “ quà tặng dâng lên thầy cô”