TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - (31/10/2018 10:35)

Chủ đề: nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam tài liệu: cuốn “ quà tặng dâng lên thầy cô”

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - (31/10/2018 10:33)

Chủ đề: nhân dịp ngày phụ nữ việt nam tài liệu: cuốn “ thơ tặng mẹ”

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 09 - (31/10/2018 10:32)

Chủ đề: an toàn giao thông tài liệu: “pokemon cùng em học an toàn giao thông”

Chung khảo hội thi thiết kế đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động thư viện trường học năm 2016-2017 - (11/11/2016 4:51)

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, cô nguyễn thị huyền nhân viên thư viện đã tham gia" chung khảo hội thi thiết kế đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động thư viện trường học năm 2016-2017"

Thiết kế để án nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động thư viện trường học - cụm 1 - (01/11/2016 22:22)

trường tiểu học minh khai b tham gia thi thiết kế để án nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động thư viện trường học - cụm 1.