Hội thảo xây dựng chương trình nhà chường khối 5 năm học 2021 - 2022 - (24/06/2021 15:57)

Hội thảo xây dựng chương trình nhà chường khối 5 năm học 2021 - 2022. dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo

Hội thảo xây dựng chương trình nhà chường khối 3 năm học 2021 - 2022 - (24/06/2021 15:38)

Hội thảo xây dựng chương trình nhà chường khối 3 năm học 2021 - 2022. dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Tập huấn sách giáo môn Toán, âm nhạc lớp 2. - (24/06/2021 15:34)

Tập huấn sách giáo môn toán, âm nhạc lớp 2. với sự tham gia tích cự của cán bộ và giáo viên dạy khối 2 của trường tiểu học minh khai b. dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

Tập huấn sách giáo môn TNXH lớp 2. - (24/06/2021 15:30)

Tập huấn sách giáo môn tnxh lớp 2. với sự tham gia tích cự của cán bộ và giáo viên dạy khối 2 của trường tiểu học minh khai b. dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.

Ngày hội nói tiếng Anh - (24/06/2021 15:16)

Các bạn học sinh rất hào hứng tham gia ngày hội nói tiếng anh. dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của các bạn: