Ngày Thương binh - Liệt sỹ. - (27/07/2020 20:12)

Nhân ngày thương binh - liệt sỹ. sáng ngày 27 tháng 7 cán bộ giáo viên kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách. dưới đây là một số hình ảnh.

Cán bộ giáo viên trường tiểu học Minh Khai b tích cực tham gia trồng cây trong khuân viên trường học. - (12/02/2020 21:40)

Hôm nay ngày 11 tháng 2 toàn thể cán bộ giáo viên tích cực tham gia trồng cây trong khuân viên trường học. dưới đây là một số hình ảnh về buổi trồng cây.

Ngày 26/09/2019, trường tiểu học Minh Khai B. Tổ chức hội nghị cán bộ công nhân, viên chức. - (30/09/2019 9:5)

Ngày 26/09/2019, trường tiểu học minh khai b. tổ chức hội nghị cán bộ công nhân, viên chức.

Trường thăm hỏi tri ân những gia đình thương binh, liệt sỹ. Người có công với cách mạng nhé! - (29/07/2019 9:0)

Trường thăm hỏi tri ân những gia đình thương binh, liẹt sỹ. người có công với cách mạng nhé!

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CNVCLĐ QUẬN NĂM 2019 - (11/01/2019 8:45)

Năm 2019, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn thành phố hà nội lần thứ xvi; nghị quyết xii đại hội công đoàn việt nam; thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015-2020); đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của thủ đô, đất nước và tổ chức công đoàn: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đảng csvn (3/2); 65 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 -10/10/2019); 90 năm thành lập tổ chức công đoàn việt nam (28/7/1929- 28/7/2019) đặc biệt kỷ niệm 05 năm ngày thành lập quận bắc từ liêm (01/4/2014 - 01/4/2019)