Chọn chủ đề con:

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 (21/07/2021 22:13)

Hướng dẫn tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2021 – 2022

V/v hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh lớp 1, năm học 2021-2022 (10/07/2021 18:47)

V/v hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TUYẾN SINH TRỰC TUYẾN VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 (25/06/2021 9:45)

Thông báo thử nghiệm đăng ký tuyến sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022

Phân công hỗ trợ tuyển sinh lớp 1 - năm học 2021 - 2022 (24/06/2021 9:3)

Phân công hỗ trợ tuyển sinh lớp 1 - năm học 2021 - 2022

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến Hà Nội (22/06/2021 19:53)

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến hà nội