Tiết toán học của lớp 4A3 qua phần mềm zoom - (24/02/2021 21:24)

Tình hình dịch covid vẫn diễn ra phức tạp. các bạn học sinh phải học tập qua phần mềm zoom. nhưng tiết toán của cô trò thật sôi nổi. các con hăng hái phát biểu xây dựng bài. dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

Tiết toán của cô trò lớp 4A2 qua phầm mềm zoom. - (05/02/2021 20:38)

Tiết học toán vui vẻ và hăng hái của các bạn nhỏ lớp ̀4a2. tuy các bạn phải học qua phần mềm zoom nhưng ý thức cũng như tinh thần học tập của các bạn đều rất hăng say, rất hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. dưới đây là một số hình hảnh của buổi học:

Tiết Toán của cô và trò lớp 4A1 qua phần mềm zoom. - (05/02/2021 20:27)

Tiết học toán vui vẻ và hăng hái của các bạn nhỏ lớp ̀4a1. dưới đây là một số hình hảnh của buổi học:

Sản phẩm học tập tại nhà của học sinh lớp 1A3 - (04/02/2021 19:32)

Các bạn học sinh lớp 1a3 đã học tiết thủ công qua phầm mềm zoom. và kết quả là những tấm thiếp con tự làm của các con chúc mừng tết và chúc mừng mồng 8 - 3.

Dạy và học trực tuyến qua phần mềm Zoom trong thời gian dịch covid - 19 - (04/02/2021 19:12)

Tiết học toán vui vẻ và hăng hái của các bạn nhỏ lớp ̀5a1. tuy các bạn phải học qua phần mềm zoom nhưng ý thức cũng như tinh thần học tập của các bạn đều rất hăng say, rất hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. dưới đây là một số hình hảnh của buổi học: