Chúc mừng ngày 8 tháng 3 - (07/03/2021 20:24)

Món quà đầy ý nghĩa do học sinh lớp 1a2 làm tặng mẹ và cô nhân ngày 8/3. dưới đây là những hình ảnh của các bạn làm bưu thiếp tặng mẹ và cô.

Tiết học đầu tiên của cô và trò - (02/03/2021 12:22)

Sáng nay ngày 2/3/ 2021 trường tiểu học minh khai b đón học sinh trở lại trường. dưới đây là một số hình ảnh dạy và học của các lớp:

Giờ học tiếng Việt của các bạn học sinh lơp 1A5 - (25/02/2021 20:58)

Vì dịch bệnh covid nên các bạn học sinh phải ở nhà và học qua phần mềm zoom. nhưng tiết tiếng việt của lớp 1a5 diễn ra rất sôi nổi. các bạn học sinh hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. dưới đây là hình ảnh của tiết học:

Tiết toán học của lớp 4A3 qua phần mềm zoom - (24/02/2021 21:24)

Tình hình dịch covid vẫn diễn ra phức tạp. các bạn học sinh phải học tập qua phần mềm zoom. nhưng tiết toán của cô trò thật sôi nổi. các con hăng hái phát biểu xây dựng bài. dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

Tiết toán của cô trò lớp 4A2 qua phầm mềm zoom. - (05/02/2021 20:38)

Tiết học toán vui vẻ và hăng hái của các bạn nhỏ lớp ̀4a2. tuy các bạn phải học qua phần mềm zoom nhưng ý thức cũng như tinh thần học tập của các bạn đều rất hăng say, rất hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. dưới đây là một số hình hảnh của buổi học: