Tập huấn chuyên đề đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn toán. - (21/07/2021 21:20)

Chiều nay ngày 21/07 cán bộ giáo viên trường Tiểu học Minh Khai B.Tập huấn chuyên đề đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn toán để tìm ra những phương pháp dạy thiết thực trong bài dạy. Dưới đây là những hình ảnh của buổi tập huấn: