Cán bô, giáo viên tham dự tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 2. - (17/06/2021 15:49)

Sáng nay ngày 17/6/ 2021 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Minh Khai B tham dự tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 2.