Học sinh trường Tiểu học Minh Khai B đoàn kết cùng nhau quyết tâm học tập đẩy lùi Covid - 19. - (10/05/2021 20:23)

Học sinh trường Tiểu học Minh Khai B đoàn kết cùng nhau quyết tâm học tập đẩy lùi Covid - 19. Dưới đây là một số hình ảnh học tập của các bạn học sinh: