Giờ Khoa học ngoài trời của lớp 5A2 bài: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - (29/03/2021 20:21)

Bài học ngắn liền thực tế. Hôm nay cô trò lớp 5A2 đã có tiết học ngoài trời thú vị. Các bạn học sinh rất hào hứng tìm cơ quan sinh sản của thực vật. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học: