Đổi mới hoạt động thư viện - (20/11/2020 20:10)

Các bạn học sinh Trường Minh Khai B rất hào hứng khi tham gia học tiết thư viện. Dưới đây là những hình ảnh của buổi học: