Tập huấn sách giáo môn Toán, âm nhạc lớp 2. - (24/06/2021 15:34)

Tập huấn sách giáo môn Toán, âm nhạc lớp 2. Với sự tham gia tích cự của cán bộ và giáo viên dạy khối 2 của trường Tiểu học Minh Khai B. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn