HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT DỜI. - (08/10/2020 22:21)

Hôm nay ngày 5 tháng 10, giáo viên và học sinh trường tiểu học Minh Khai B tổ chức hưởng ứng tuần học tập suốt đời. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: