HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 - (21/07/2021 22:13)

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TIẾP VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

 
   

 

1. Thời gian tuyển sinh trực tiếp

Từ ngày 23/7/2021 đến 14 giờ ngày 28/7/2021.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Những học sinh có mã tuyển sinh vào Trường Tiểu học Minh Khai B nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

- Những học sinh thuộc tuyến tuyển sinh của Trường Tiểu học Minh Khai B nhưng chưa có mã tuyển sinh vào Trường Tiểu học Minh Khai B.

3. Quy trình thực hiện tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1

Quý phụ huynh không đến trường đăng kí tuyển sinh mà thực hiện theo các bước:

Bước 1: Phụ huynh viết đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (Theo mẫu dưới đây).

Bước 2: Chụp lại các thông tin đã viết.

Bước 3: Phụ huynh gửi các thông tin đã viết qua một trong các số điện thoại của Tổ công tác Tuyển sinh nhà trường;

Hoặc gửi vào địa chỉ Email: c1minhkhaib-btl@hanoiedu.vn

STT

Họ và tên

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

097.959.4846

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

034.950.4493

3

Nguyễn Thị Hoa Liên

091.262.1297

4

Chu Thúy Nga

098.772.8218

 

Bước 4: Cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ tiến hành thực hiện tuyển sinh trực tiếp đối với học sinh đã gửi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1.

Bước 5: Nhà trường sẽ thông báo kết quả tuyển sinh của học sinh theo số điện thoại phụ huynh đã cung cấp.

Trong quá trình thực hiện tuyển sinh, nếu có khó khăn, vướng mắc, Quý phụ huynh liên hệ tới một trong các số điện thoại trên để được hỗ trợ.

Trân trọng!

 

 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2021

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1

Năm học 2021 – 2022

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh Trường Tiểu học Minh Khai B

1. Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..

- Giới tính: ………….    

- Ngày sinh: ………….

- Đối tượng chính sách: ………….

- Hộ khẩu thường trú:

Tỉnh (Thành phố): ………….

Xã (Phường/ Thị trấn) : ………….

- Hiện đang cư trú tại:

Tỉnh (Thành phố): ………….

Xã (Phường/ Thị trấn) : ………….

 

- Dân tộc: ………….

- Nơi sinh (Tỉnh, Thành phố) : ………….

- Học sinh khuyết tật: ………….

 

Huyện (Quận): ………….

Thôn (Phố): …………. Xóm (Tổ): ………….

 

Huyện (Quận): ………….

Thôn (Phố): …………. Xóm (Tổ): ………….

- Năm học 2020 – 2021 là học sinh: Trường Mầm non ………………………………..

- Được phân tuyến tuyển sinh vào: Trường Tiểu học ………………………………….

- Nguyện vọng vào học: Trường Tiểu học Minh Khai B

2. Họ tên bố: …………………………………. 

Số ĐT: ………………………………….

3. Họ tên mẹ: …………………………………. 

Số ĐT: ………………………………….

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có):

…………………………………………….….

Số ĐT: ………………………………….

5. Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: ………………………………….

 

Năm sinh: ………….

Nghề nghiệp: …………………...…

Năm sinh: ………….

Nghề nghiệp: ……………………...

 

Năm sinh: ………….

Nghề nghiệp: ……………………...

 

Email: …………………………..…

          Phụ huynh cam kết những thông tin của học sinh là đúng sự thật; nếu không đúng phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của học sinh./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)