Cán bộ giáo viên trường Minh Khai B tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2020 - 2021. - (02/10/2020 21:21)

Hôm nay ngày 2/10. Cán bộ giáo viên trường Minh Khai B tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2020 - 2021. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc.