Ngày Thương binh - Liệt sỹ. - (27/07/2020 20:12)

Nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ. Sáng ngày 27 tháng 7 cán bộ giáo viên kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách. Dưới đây là một số hình ảnh.