Phương án đón học sinh trở lại trường học - (09/05/2020 21:14)

Để chuẩn bị đón học sinh đến trường. Trường Minh Khai B tổ chức diễn tập các phương án khi học sinh đi học trở lại.