Tiếp sức mùa thi - (07/07/2021 19:28)

Hôm nay ngày 7/7 các đoàn viên chi đoàn trường Tiểu hoc Minh Khai B cùng các đoàn viên phường tham gia tiếp sức mùa thi. Dưới đây là hình ảnh của buổi làm việc: