Hãy chung tay phòng chống bệnh covid - 19 - (02/03/2021 19:39)

Sáng nay ngày 1 tháng 3 năm 2021 các giáo viên thuộc chi đoàn trường tiểu học Minh Khai B tham gia tổng vệ sinh lớp học để đón học sinh tới trường.