Chúc mừng ngày 8 tháng 3 - (07/03/2021 20:24)

Món quà đầy ý nghĩa do học sinh lớp 1A2 làm tặng mẹ và cô nhân ngày 8/3. Dưới đây là những hình ảnh của các bạn làm bưu thiếp tặng mẹ và cô.