Giờ học tiếng Việt của các bạn học sinh lơp 1A5 - (25/02/2021 20:58)

Vì dịch bệnh Covid nên các bạn học sinh phải ở nhà và học qua phần mềm Zoom. Nhưng tiết tiếng Việt của lớp 1A5 diễn ra rất sôi nổi. Các bạn học sinh hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Dưới đây là hình ảnh của tiết học: