Tiết toán học của lớp 4A3 qua phần mềm zoom - (24/02/2021 21:24)

Tình hình dịch covid vẫn diễn ra phức tạp. Các bạn học sinh phải học tập qua phần mềm Zoom. Nhưng tiết toán của cô trò thật sôi nổi. Các con hăng hái phát biểu xây dựng bài. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học: